דבר היו"ר - מר ארנון מנטבר

לאחר שנים רבות בהם שימשתי בתפקידים ציבוריים שונים בתחומי החברה והרווחה, הן כמנכ"ל ג'וינט ישראל ומנכ״ל מחלקת העליה והקליטה בסוכנות היהודית בתקופת העליה הגדולה מחמ״ע ומאתיופיה, נפלה בחלקי הזכות לשמש כיו"ר מועצת הנאמנים של המרכז הישראלי לאפוטרופסות – הקרן לטיפול בחסויים.

זהו כבוד עבורי, להיכנס לנעליו של מי ששימש ב-7 השנים האחרונות כיו"ר מועצת הנאמנים של המרכז, מר דוד ברודט, ולהמשיך להצעיד את המרכז, המגן על שלומם ודואג לרווחתם, זכויותיהם ומילוי צרכיהם של אלפי אנשים, שאין מי שידאג ויספק להם את ההגנה לה הם נדרשים.

זו מצווה אמיתית לפרוס לאותם אנשים רשת הגנה, המושתתת על חמלה, נתינה, דאגה ושמירה על כבוד האדם וחירותו.

בימים אלה אנו ניצבים בפני סוגיות ואתגרים משמעותיים, עליהם אנו מקיימים דיאלוג מתמשך עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, האפוטרופוס הכללי, שירותי הרווחה, עמותות וארגונים שונים, מתוך ראייה בראש ובראשונה את טובת מקבלי השירות שלנו ולמענם.

אני מאחל לכולנו עבודה משותפת ומוצלחת לטובת המטופלים שלנו - הם מרכז ומוקד העשייה וטובתם היא נר לרגלינו.

אני בטוח שכולנו מגויסים לנושא ונעשה כמיטב יכולתנו.

בהצלחה לכולנו.

ארנון

יושב ראש