שקיפות

פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות נמצאת תחת פיקוח של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, בתי המשפט, משרד הרווחה, והשירותיים החברתיים ברשויות המקומיות .

דיווחי המרכז מוגשים לאפוטרופוס הכללי וכוללים:

  • פרטה (דו"ח על מצבו הכספי של החסוי ועל מצב נכסיו בעת קבלת המינוי).
  • דו"ח שנתי על הפעילות הכספית בחשבונו האישי של החסוי ועל מצבו הכספי.
  • דו"ח ענייני שנתי על הטיפול האישי של המרכז בחסוי.
  • דו"ח סופי בסיום תקופת האפוטרופסות, על מצבו הכספי של החסוי.

פעולות המרכז הישראלי לאפוטרופסות כהקדש מפוקחות גם ע"י גופים בלתי תלויים כגון רשם ההקדשות, משרד המשפטים, ומשרד מבקר המדינה.

המרכז פועל בשקיפות ובשותפות עם כל הגורמים המעורבים בענייני החסויים.