תפקידו של המרכז כאפוטרופוס

המרכז דואג לקיומם היומיומי, לשלומם הפיזי, הנפשי, החברתי ומיצוי זכויותיהם של החסויים.

השירות והיחס האישי הניתן לחסויים הינו מקצועי ואמין ומלווה ברגישות וחמלה מירביים וכולל את השירותים הבאים:

  • ביקורים קבועים אצל מקבלי השירות על-ידי נציגי המרכז ודאגה לספק את צרכי קיומם ורווחתם האישיים.
  • הסדרת שירותי מטפלים אישיים לחסויים הזקוקים לכך ואשר יכולים לממן שירות זה.
  • ייזום ביקורים של בני המשפחה ומימון הוצאות ביקורים אלו בהתאם לצורך.
  • טיפול מיוחד לחסויים ניצולי השואה.
  • ניהול ענייניהם הכספיים והאישיים של החסויים, דאגה לצרכיהם, לרווחתם ולמיצוי זכויותיהם הכספיות והאחרות בארץ ובעולם.
  • כינוס נכסי החסויים, פעילות לקבלת הכנסותיהם וזכויותיהם, ניהול חשבונותיהם והשקעת כספם לטובתם ועבורם עפ"י החוק והתקנות.
  • טיפול בדירות החסויים, כולל: שיפוץ, ביטוח, מכירה, השכרה ותחזוקה, רכישת ריהוט ואביזרי בית בהתאם לצורך.
  • סידור אשפוז, בעת הצורך, וטיפול בביצוע ניתוחים והליכים רפואיים הנחוצים לחסויים.
  • מתן שירות עורכי דין עבור חסויים, הזקוקים לטיפול משפטי והגנה על זכויותיהם.
  • העמדת שירות של מומחה מיוחד, הדואג לרכז את הטיפול בתביעת זכויותיהם של ניצולי שואה.