מטרות ויעדי המרכז הישראלי לאפוטרופסות

המרכז הישראלי לאפוטרופסות פועל לפריסת רשת הגנה לצרכיהם וזכויותיהם, הכספיים, הכלכליים, הרכושיים, הגופניים, הנפשיים והחברתיים, של מקבלי השירות (חסויים) שהגנה ודאגה זו נדרשת  להם, תוך שמירת כבודם חירותם רצונם וטובתם.
 

יעדים כלליים:

1.     המרכז הישראלי לאפוטרופסות ירחיב ויעמיק את השותפויות  עם גורמים ממשקיים-ממשלתיים
        (ארצי ומחוזי) , עירוניים וארגונים חברתיים בחברה האזרחית.

 

2.    המרכז הישראלי לאפוטרופסות ימשיך במיצובו, כגוף שירותי אפוטרופסות הציבורי המרכזי
       והמוביל במדינה.

 

3.    המרכז הישראלי לאפוטרופסות יעמיק את הערכים של  שקיפות, שותפות, שיפור, שוויון ותודעת
       שירות פנים ושירות חוץ. המרכז ידגיש את בדיקת משוב מקבלי השירות על השירות הניתן.

 

4.    המרכז  הישראלי לאפוטרופסות ידגיש את טיפוח, פיתוח ולכידות ההון האנושי, שפועל מתוך
       תחושת שליחות במתן השירות למקבלי השירות (החסויים), תוך מטרה לספק את סל  השירותים, 
       וימשיך לשפר את תשתיות סביבת העבודה והשירות למקבלי השירות (החסויים).

 

5.    המרכז הישראלי לאפוטרופסות ישתית את התרבות הארגונית של ארגון לומד ושל הזמינות
       והנגישות המקצועית, ברגישות וחמלה למקבלי השירות, (החסויים) בשמירה על כבודם  וימשיך
       בשיפור התשתיות הארגוניות, הכלכליות והמקצועיות של המרכז.

 

6.   המרכז הישראלי לאפוטרופסות  יטמיע את  תיקון שטר ההקדש, ואת תיקון מס' 18  לחוק הכשרות
      והאפוטרופסות.
המרכז יפעל ליישום והטמעה של נוהל התאגידים, משמעויותיו והשלכותיו. 

 

חזון המרכז הישראלי לאפוטרופסות