יעדי הפעילות של מחוז תל אביב והמרכז

 

 • העמקת טיב הטיפול  והשירות הניתן למקבלי השירות. 
   
 • הרחבת הידע  המקצועי  ומתן הדרכה לעובדי המחוז, על מנת למקסם את הקשר עם האנשים שאנו משמשים להם כאפוטרופוסים ועם הגורמים הטיפוליים בקהילה ובמוסדות. 
   
 • המשך עבודת בנות השירות הלאומי במחוז, תוך שילובם בהליכי הטיפול במקבלי השירות, בביקורים ובקשר  עימם. העמקת ההדרכה והליווי המקצועי הניתנים לבנות השרות, מתוך מטרה לשלבם בעבודת המחוז. 
   
 • הטמעת הנהלים  הבקרות וההליכים. 
   
 • בניית שולחנות עבודה עם הגורמים השותפים והמשיקים לעבודת המחוז ועם הרשויות הממשלתיות המחוזיות ועם רשויות הרווחה במחוז, על מנת ליצור תשתית רחבה יותר, המגנה על האנשים שאנו מעניקים להם שירות, תוך שמירה והגנה על זכויותיהם.


מידע נוסף:


פרטי התקשרות:

רח' בן גוריון 13 ת.ד 2377 בני ברק 51108
טלפון: 072-2600500
פקס: 03-5789334
tlv@apotropus.org