דבר מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות - אוריאל לדרברג

 

ספטמבר  2018
 

חוסנה של חברה נמדד ביכולתה לדאוג לאנשים חסרי הישע בתוכה, אלה שמצבם אינו מאפשר להם לדאוג לעצמם.

המרכז הישראלי לאפוטרופסות קם מתוך שליחות ציבורית וחברתית, במטרה לספק לאותם אנשים הגנה, חמלה ומענה מקצועי הרואה את טובתם ומתחשב ברצונם. המרכז מתמנה כאפוטרופוס על כל אדם הזקוק לכך - ללא קשר למצבו הבריאותי, ההתנהגותי והכלכלי וללא הבדל דת, גזע, מין ולאום - ומגן במסירות ובאחריות על גופו, על כבודו, על רצונו, על ממונו ועל רכושו.

 

הדאגה לחסרי הישע נובעת מתוך אחריות חברתית, מוסרית ויהודית. יש בינינו אנשים חסרי הגנה - קטינים, נכים, מוגבלים פיזית ושכלית, תשושי נפש, קשישים סיעודיים ואחרים - שאין להם קרובי משפחה או שבני משפחתם אינם רוצים או אינם מסוגלים לייצג אותם ולטפל בצרכיהם באופן נאות. עבורם, המרכז הישראלי לאפוטרופסות הוא הכתובת.

המרכז מתמקד באדם, מייצג אותו בפני גופים שונים ודואג לצרכיו. צוות המרכז המקצועי והמסור מבצע את תפקידו ברגישות, באנושיות ובמקצועיות ודואג לצרכיהם הקיומיים של הזקוקים לו, לשלומם הפיזי, הנפשי והחברתי, למחסורם (בהתאם ליכולותיהם הכספיות); ואף לרווחתם – בביקוריהם מתעניינים אנשי המרכז בשלום האנשים, עוקבים אחר מצבם הרפואי והבריאותי, שומרים על רכושם ונכסיהם, ופועלים לשילובם במסגרות חברתיות שונות להפגת בדידותם.

 

המרכז הישראלי לאפוטרופסות  הינו תאגיד אפוטרופסות שסניפיו פרושׂים ברחבי הארץ ומעניקים שירות לכ-5,000 אנשים ונשים בקהילה ובמסגרות. הצוות מסתייע ביועצים משפטיים, רפואיים וכלכליים לקבלת ההחלטות המיטביות ביותר עבור מקבלי השירות; בשמירה על האינטרסים שלהם, רווחתם וטובתם; בהגנה עליהם שלא ייקלעו לחובות; בטיפול בנכסיהם (למשל השכרת דירתם או מכירתה); בדאגה לבריאותם ולשלומם הגופני והנפשי (טיפולים רפואיים או אחרים); ובהקשבה עמוקה לצרכיהם הנפשיים והרגשיים.

 

זוהי זכות ושליחות עבורנו להעניק שירות לאוכלוסיות החלשות, המודרות והשקופות ביותר בחברה הישראלית. לתת יד במקרים הקשים והמורכבים ביותר, מקרים שרק מעטים מוכנים לקחת עליהם אחריות ולטפל בהם במסירות ואהבה.

  

שלכם,

אוריאל לדרברג

מנכ"ל המרכז