דבר מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות - אוריאל לדרברג

 

יוני 2018

 

חוסנה של החברה בישראל נמדד באיכות השירותים הניתנים לחוליות החלשות ביותר בה, ואני מאמין כי השאלה היא עד כמה כולנו - ממשלה, קהילה ויחידים – דואגים לאוכלוסיות הפגיעות ביותר, לאלה שמצבם אינו מאפשר להם לדאוג לעצמם.
 

במקרים אלו, מוטלת עלינו אחריות חברתית, מוסרית ויהודית לדאוג לחסרי הישע ולהגן עליהם - על גופם, כבודם, רצונם, ממונם ורכושם.
 

המרכז הישראלי לאפוטרופסות הוא גוף הפועל מתוך שליחות ציבורית וחברתית - לספק הגנה לאנשים הזקוקים לאפוטרופוס  - עריריים, או כאלה שאין באפשרות בני משפחתם או ביכולתם, לקחת על עצמם את המשימה – ולתת להם מענה מקצועי ומלא בחמלה, מתוך ראיית טובתו ורצונו של האדם.
 

המרכז הישראלי לאפוטרופסות פועל מתוך מחויבות ואחריות וככלל – מקבל על עצמו להתמנות לאפוטרופוס לכל אדם הזקוק לכך, ללא קשר למצבו הבריאותי, ההתנהגותי והכלכלי.
 

נשות ואנשי המרכז הישראלי לאפוטרופסות נותנים מענה למקבלי השירות  בכל רחבי הארץ, בצורה מקצועית המקיפה את מכלול הצרכים: בהגנה על גופם ובריאותם, דאגה לרכושם ולשאר הצרכים האישיים של מקבלי השירות.
 

המרכז הישראלי לאפוטרופסות הינו ארגון לומד, השואף כל העת לשפר ולהרחיב את השירותים ואת המענים שהוא מספק לאוכלוסיות החלשות והנזקקות ביותר בישראל.אנחנו פועלים מתוך מחויבות מלאה כלפי אוכלוסיית מקבלי השירות, במטרה לשפר את איכות חייהם, תוך שמירה ודאגה לכבודם, טובתם ורצונם.

 

שלכם,

אוריאל לדרברג

מנכ"ל המרכז