צוות המרכז הישראלי לאפוטרופסות

 

צוות העובדים במרכז הישראלי לאפוטרופסות בניהולו של אוריאל לדרברג כולל מגוון בעלי מקצועות, בעלי השכלה והכשרה לתפקידים השונים מהתחומים הבאים:
 

עבודה סוציאלית

פסיכולוגיה

 

חינוך

סוציולוגיה
 

כספים

משפט

 

לוגיסטיקה

מינהל ומזכירותבכל אחד מארבעת מחוזות המרכז המרכז הישראלי לאפוטרופסות פועלים:

 

 

  


רכזי טיפולרכזי נכסים אדמניסטרציה

 

מזכירוטת ומינהלה

נציגים

מתנדבי השרות הלאומי
   
                                                                   

מתנדבי השירות הלאומי
- המאופיינים בעשייה
מקצועית, מתוך תחושת שליחות חברתית, מסירות,
נאמנות, הפועלים במטרה לשמור על כבודו של
מקבל השירות ולדאוג לכל צרכיו.​