מכרזים לרכישת נכסים - המרכז הישראלי לאפוטרופסות

                                   הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בבית שאן

1. עו"ד סימה סלע–פלקס, בתפקידה ככונסת נכסים על פי צו מינוי של בית משפט לענייני משפחה בנצרת (39106-01-18) מזמינה בזאת הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים בת 4 חדרים בבניין ברחוב יצחק הרצוג7א' (523), בבית שאן, והידועה כגוש 23140 חלקה 20/6 ("הדירה").
 

2.הדירה תימכר במצבה הנוכחי (AS IS), ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מיקומה, מצבה הפיזי, התכנוני, המשפטי ומכל בחינה אחרת, וכל הצעה שתוגש תהא אך ורק בהסתמך על בדיקת המציע.
 

3.את הדירה ניתן לראות ביום 14.5.2018 וביום 22.5.2018 בין השעות 10:00 ל- 12:00. את טופס ההצעה והסכם המכר ניתן לקבל בעת הביקור בדירה או במייל .
 

4.את ההצעה יש להגיש עד ליום 31.5.2018 בשעה 14:00 במשרד הח"מ בצירוף צילום ת.ז. של המציע, טופס הצעה והסכם המכר חתומים ע"י המציע וכן שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מהתמורה המוצעת לפקודת הח"מ.
 

5.אין בפרסום זה ו/או במידע שימסר בדירה ו/או בשיחה כדי להוות  או בפקס 03-5667665.
 

8.המכירה כפופה ומותנית באישור בית המשפט.

 

עו"ד סימה סלע-פלקס, כונסת נכסים

משרד עורכי דין כבירי נבו קידר בלום

רחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן (מגדל משה אביב, קומה 46)

טל: 03-5668665 פקס: 03-5667665

ssela@knklaw.com