איגרת פרידה מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות - ד"ר זאב פרידמן

 

המרכז הישראלי לאפוטרופסות שינויים ותהליכים במשך 9.5 שנים - ספטמבר 2008 – יוני 2018)


המרכז הישראלי לאפוטרופסות שנפלה בחלקי הזכות להיות שליחו של ציבור, ולנהלו במשך 9.5 שנים, ייחודיותו בערכיו, חזונו ובתשתיות הארגוניות והמקצועיות שפיתח. ייחודיותו בייעודו לשרת ולהוות כיפת ברזל של חמלה עבור ציבור יקר וחשוב, תוך שמירה על רמה ואיכות שירות בלתי מתפשרים. ייחודיותו המרכזית, באנשיו, בהון האנושי- "אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד".

בספטמבר 2008 נכנסתי לתפקידי כמנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות. לאחר שנים בהן שימשתי כמנהל מינהל השירותים החברתיים וראש מכלול אוכלוסייה בחירום בעיריית תל אביב יפו. עברתי מקודש לקודש קודשים. והנה, שוב נפלה בחלקי הזכות והחובה לעסוק בתיקונו של עולם. לעסוק במימוש צדק חברתי לכל מי שנברא בצלם אלוקים. שכן, ארון הספרים היהודי בפרשת "בראשית" לימדנו, שהאדם נברא בתבנית חיסרון ותפקידו לעסוק כל הזמן בתיקונו של עולם ,לעשותו אמת, צדק, שלום וחסד. שכבר לימדנו מיכה המורשתי: "הגיד לך אדם מה  ד' דורש ממך- עשות משפט, אהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך".

נכנסתי לתפקידי בתקופה לא קלה, לאחר החלטת בית המשפט העליון בנובמבר 2007 ,לסיים את כהונת מועצת הנאמנים, ושל המנכ"ל ולשנות את שטר ההקדש.

ברוך ד', מאז עברנו כברת דרך גדולה. חוללנו רפורמות ושינויים רבים במרכז, שהפך להיות ספינת דגל לממשל תאגידי. נעשו רפורמות מרחיקות לכת בתחומים הארגוניים, המקצועיים, הכספיים, בתשתיות הטכנולוגיות, בתרבות הארגונית. אבל לדידי, השינוי המהותי הגדול והמשמעותי התחולל בתחום הערכים- בכיבוד ושמירה על חירותו, כבודו ורצונו של מקבל השירות. זמן רב לפני תיקון מס' 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות, הטמענו את הערכים של שקיפות, שותפות, שירות ושוויון.

אבקש לסקור את השינויים והתהליכים במהלך תקופה נפלאה ,קרוב לעשור בניהול המרכז הישראלי לאפוטרופסות.

 

שינויים ותהליכים- בהצבת מקבלי השירות במרכז ליבת העשייה:

הגדלת התקציב התפעולי ב- 48%, בדגש לשטח ולשירות הישיר עבור מקבלי השירות.

הגדלת ותגבור מצבת הרכזים הטיפוליים והנציגים, (הגדלת תקינת הרכזים הטיפוליים ב- 46%), במטרה להוות כתובת מקצועית וישירה עבור מקבלי השירות.

סגירת הפער של מינוי נציגים מבקרים אצל מקבלי השירות והקמת תשתית של מתכונת אחידה בין המחוזות לביקורי נציגים, בקהילה ובמוסדות, תוך קיום מעקב ובקרה - מ65% כיסוים ב-2009  ל90% ב-2017.

הקמת מפעל השירות הלאומי וההתנדבות במרכז, לתגבור הביקורים אצל מקבלי השירות. בניית מודל התנדבות עבור מקבלי השירות בקהילה (לדוג', חב' ישראכרט במחוז תל אביב והמרכז)והקמת שיתוף פעולה עם עמותת שלם(שרות לאומי התנדבותי למבוגר).

הקמה של מערך הסיוע והייעוץ המשפטי לתאגיד, לפיקוח ובקרה על עבודת משרדי עורכי הדין, הנותנים שירות משפטי למקבלי השירות בפרוצדורות משפטיות להגנתם ולמיצוי זכויותיהם.

השלמת עבודת מטה אל מול פערים ביישום נוהל התאגידים וההערכות ליישומו.

הקמת ועדה רפואית, , לקבלת ייעוץ רפואי במקרים של דילמות בין צרכיו הרפואיים של מקבל השירות ורצונותיו.

פיתוח תשתית של מידע, ידע, מעקב ובקרה בטיפול בנכסים של מקבלי השירות ומינוי רכז נכסים ארצי.

תמחור סלי שירות למקבלי שירות זכאים מקבלי גמלה ולמקבלי שירות במינוי אפוטרופסות.

השגת מימון חודשי קבוע של הביטוח הלאומי, לזכאים מקבלי גמלה.

הקמת תשתית של טיפול בפניות ציבור, כולל פניות מבני משפחות של מקבלי השירות.

עריכת  אירועי שיא לגיבוש וכיף למקבלי השירות, במחוזות באר שבע והדרום ,בירושלים ובחיפה צפון.

שדרוג והגדלת מבני משרדי השירות למען מקבלי השירות: ת"א והמרכז, באר שבע והדרום. רכישת מבנה למחוז ירושלים, הכולל פעילות חברתית למקבלי השירות. הרחבת משרדי ההנהלה.

סגירת פערים בנושא הביטוחים, למקבלי השירות ולתאגיד.

הקמת ועדת שביעות רצון ושיפור השירות- נערך סקר ראשון לבחינת שביעות הרצון מהשירות, בקרב המוסדות בהם שוהים מקבלי השירות של המרכז. ובימים אלו מתקיים תהליך בדיקת משוב השירות של מקבלי שירות בקהילה.

הקמת פרויקט הפגת בדידות במחוז ירושלים.

רצף מענה- מתן מענה חירום למקבלי השירות גם בשבתות ובחגים.

 

שינויים ותהליכים- בהון האנושי - נותני השירות למקבלי השירות:

הקמת מודל משאבי אנוש ושכר ויישומו בהדרגה.

פיתוח ויישום מודל להקצאה וויסות תקינה ומעמסה של רכזים טיפוליים בין מחוזות המרכז.

בניית תשתית מקוונת למידע ולמעקב אחר מקבלי השירות ועבודת המרכז (דו"חות סטטיסטיים; מעקב תקציבי חודשי; תזרים מזומנים ומצב השקעות שבועי; דו"ח חודשי של מקבלי שירות, נציגים מבקרים, פקיעת סמכות, צווים זמניים, פרופיל מקבלי השירות וכו').

קביעת נוהלי עבודה במצבי חירום, ומעבר משגרה לחירום.

פיתוח וטיפוח ההון האנושי (ימי העשרה – יומיים הון אנושי ויום למידה נוסף, הענקת פרסי עובד מצטיין, סיוע לתמיכה רגשית, ארבעה ימי למידה והשתלמות בשנה לרכזי הטיפול ויומיים בשנה לרכזי הנכסים.).

נהלים, פרוטוקולים מקצועיים (מערכת נהלים מתעדכנים/מעודכנים וטפסים תומכים לנהלים).

החלפת הטלפוניה. חיבור כל העובדים לדואר-אלקטרוני.

מהפכת המחשוב - פרויקט הERP- נתיב , שעלה לאוויר בנובמבר 2015

קבלת תו תקן של אבטחת מידע.

מהלך טיפול יסודי בשדרוג תשתיות החומרה, התוכנה והתקשורת.

הקמת נוהל לביצוע התקשרויות מסודרות מול ספקי שירות.

סדנא swot של פורום מנכ"ל, שכללה גם גיבוש טיוטת החזון האסטרטגי למועצת הנאמנים.

קביעת מתכונת של לימודים אקדמיים לתואר שני לרכזים טיפוליים

 

שינויים ותהליכים - בניהול הארגוני:

קיום ישיבות מועצת הנאמנים באופן שוטף ובמעורבות מלאה של חברי המועצה (ב-4 השנים הראשונות אחת לשבועיים; בחמש השנים האחרונות – אחת לחודש) ופעילות מועצת הנאמנים באמצעות ועדות שונות: משאבי אנוש, טכנולוגיה, מחשוב, נכסים, ביטוחים, השקעות, רפואית, חריגים, שיפור השירות ועוד.

הקמת מבנה ארגוני של פונקציות מטה ההנהלה והמחוזות: מבנה ארגוני מטריציוני, הגדרת תפקידים ותחומי אחריות. הגדרת כפיפויות.

מינוי סגן ומ"מ בכל ארבעת המחוזות, שיהווה כתובת בהעדרו של מנהל המחוז, גיבוי לפעולות שגרה חיוניות וסיוע לפיתוח, שיפור וקידום עבודת המחוז.

פיתוח תפקיד של מדריך/ר"צ בכל ארבעת המחוזות.

הקמת ועדות מקצועיות ופורומים למעקב ובקרה: מימוש נכסים, כספים, תקשורת ולוגיסטיקה, פקיעת סמכות, מעקב תשלומים בהמתנה, חשבונות מקבלי שירות בבנקים שונים וכו'.

הקמת ועדת חריגים, לדיון והחלטה במקרים חריגים, בכל הקשור להסכמה למינוי ולשיבוץ נציג מבקר.

הקמת פורום מנכ"ל, שמתכנס באופן שוטף אחת לשבועיים, הכולל את המנהלים הבכירים, לקידום השותפות, השקיפות, השיפור והארגון הלומד.

הקמת ועדת השקעות, והתכנסותה באופן מסודר. ניהול שוטף של השקעות של זכאים מקבלי הגמלה באמצעות וועדת ההשקעות של המרכז.

קבלת אישור ניהול תקין וסעיף 46 (הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, לצורך זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה) לצורך גיוס כספים.

שיפור האיתנות הפיננסית של המרכז והגדלת יתרת  המזומנים ב 664%

הקמת תשתית סדורה של ביקורת הפנים: מינוי מבקר פנים, ועדת ביקורת, תכנית עבודה שנתית של הביקורת ועריכת סקר ניהול סיכונים ויישומו בהדרגה.

מעקב החלטות ומתן דין וחשבון למועצת הנאמנים, מידי שנה, על סטטוס החלטות הנאמנים ויעדי תוכנית העבודה.

פקיעת סמכות– הקמת תשתית של נהלים, פורום מעקב ובקרה, למקבלי השירות שנפטרו או שוחררו.

רה-ארגון הטיפול בענייני חו"ל של מקבלי השירות.

ארגון מחדש של ניהול ואכסון ניירת המרכז ומקבלי השירות: נוהל גניזה; נוהל ארכיב; סריקת מסמכים במחשב; גיבוי מסמכים.

 

שינויים ותהליכים - במיצוב והבלטת ההתמקצעות של המרכז:

בניית חזון תאגידי ומיתוג המרכז הישראלי לאפוטרופסות, כתאגיד האפוטרופוס הגדול, הוותיק והמוביל בישראל.

הקמת אתר האינטרנט של המרכז והפיכתו לאתר ידידותי, דינמי ומותאם למציאות הטכנולוגית המשתנה.

חשיפה, נוכחות ועיצוב תדמית הארגון בתקשורת פנים וחוץ ארגוני:

  הפקת עלוני מידע על שירותי אפוטרופסות; הזכאים; דרכי המינוי; וכדומה.

  הפקת מידעון חציוני על פעילות המרכז ("אפוטרופסון").

  הפקת 4 חוברות – אסופת סיפורי הטיפול ומיצוי הזכויות למקבלי השירות ("ניחוח עבודת השדה").

שיתוף בידע המקצועי שנצבר בארגון, השתתפות כאנשי מקצוע בתחום האפוטרופסות, בכנסים ארציים: כנס האגודה הישראלית לגרונטולוגיה; כנס עובדים סוציאליים רפואיים; כנס ארצי של עובדים סוציאליים; כנס איגוד שירותי הרווחה Espanet ועוד. הצגת נושאים מקצועיים, דילמות טיפוליות וחשיפת המרכז גם באמצעות דוכנים ופוסטרים מקצועיים.

הובלת כנס ארצי לבתי האבות בארץ בנושא של זקנה ואפוטרופסות, בשותפות ארגון א.ב.א.

ביסוסנו כארגון לומד וקיום "תחכימים" שוטפים, של מקרי למידה לשיפור וגם למידה מהצלחות.

הקמת שותפות אקדמית עם החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה ובתהליך בדיקה עם הקריה האקדמית אונו.

 

שינויים ותהליכים- שותפות ,שקיפות והתאמה למציאות משתנה :

שקיפות בתוך הארגון ומחוצה לו: הקמת שותפויות ושולחנות עבודה עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וארגונים ממסדיים. שינוי מהותי בשירות פנים וחוץ.

הקמת שולחנות עבודה משותפים וקבועים לקיום דיאלוג שוטף עם שירותים חברתיים ברשויות המקומיות, משרד הרווחה, משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי), ארגונים ורשויות ארציים ומקומיים.

התאמת המרכז למציאות משתנה בהשלמת עבודת מטה של מניפת השירותים והערכות לקראת הפעלת פיילוט של שירות תמיכה בקבלת החלטות.

 

לסיכום, המרכז הישראלי לאפוטרופסות, עבר כברת דרך משמעותית ביישום רפורמות ושינויים, במהלך קרוב לעשור שנים, מספטמבר 2008 ועד ליוני 2018. שינויים אלו באו  לידי ביטוי, בתשתיות הארגוניות, הכספיות והמקצועיות. הרפורמות התמקדו בתרבות הארגונית ובערכים של המרכז. התשתיות הייחודיות של ההון האנושי במרכז, אפשרו לנו לפעול ככיפת ברזל חברתית ואנושית, במקצועיות ובחמלה, בשלוש הקומות של מתן השירות למקבלי השירות- בקומת הקיום, בקומת המשמעות ובקומת הטיפול. השינויים והרפורמות הפכו את המרכז לדגם של ממשל תאגידי, בתשתיותיו הארגוניות, המקצועיות והטכנולוגיות ובתרבות הארגונית המאפיינים אותו.

 

תודתי העמוקה לכב' השופט תאודור אור יו"ר הוועדה הממנה, ולחברי הוועדה. תודתי ליושבי הראש בתקופתי, דוד ברודט, ארנון מנטבר ומוטי וינטר, תודתי לחברי מועצת הנאמנים בעבר ובהווה, תודתי לסיגל יעקבי האפוה"כ, לדוד האן ולשלמה שחר האפוה"כים בעבר. לתמי סלע,ליאורה גור וצוות העובדים המסורים, שבשנים האחרונות חוללו מהפכה בסינרגיה של הגוף והרכוש תחת קורת גג אחד ,בנוהל התאגידים ובמימון חסרי אמצעים. תודתי לסימונה שטיינמץ, לרקפת עצמון לרינת ווייגלר ולאיילת ששון, במשרד הרווחה. תבורכו.

תודתי לחבריי במרכז הישראלי לאפוטרופסות ,המנהלים והעובדים, הון אנושי מצוין, כי רק יחד ניתן להגיע רחוק.

 

ברכת הצלחה לאוריאל לדרברג שנבחר להחליפני כמנכ"ל של המרכז הישראלי לאפוטרופסות ונכנס היום לתפקידו. אוריאל שימש שנים רבות כמנכ"ל פעמונים ששמו יצא לפניו כיזם חברתי ועמותת פעמונים כמותג חברתי. אני מכיר את אוריאל שנים רבות ובעזרת ד' ובעזרת ההון האנושי הנפלא במרכז, ובזכות כישוריו יכולותיו  ניסיונו ומשנתו החברתית, הוא יעשה ויצליח.

 

אני לא פורש מהעולם הקדוש והטהור של האפוטרופסות ,אלא רק מסיים פרק חיים. אנו לא פורשים אלא מסיימים ומתחילים פרק חיים חדש של משמעות. עולם האפוטרופסות מבחינתי כדברי החכם באדם במשלי: "כַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים - כֵּן לֵב הָאָדָם לָאָדָם" ומים זה חסד, של עולם חסד יבנה.

 

אני נוטל על עצמי שליחות נוספת כמנכ"ל מלב"ב. עמותה העוסקת במתן שירותים בקהילה לחולי דמנציה ואלצהיימר. בגילי המופלג 67.5,אני נוטל על עצמי אתגר חברתי חדש בתיקונו של עולם. שכן הגיל הוא בראש. כפי שאמר מיקי מאוס בדיסני לנד never too old for mickey" ".

אני מסיים בתחושה של סיפוק והתרוממות הרוח, בזקיפות קומה ובקניית שם טוב, כפי שלמדנו במקורותינו: "רבי שמעון אומר- שלשה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן. (אבות, ה, יג) ובמקום אחר שכנראה המשוררת זלדה הושפעה ממנו בשירה- לכל אדם יש שם: "שלושה שמות יש לו לאדם – אחד מה שקרא לו הקדוש ברוך הוא מתחילה, שנאמר "ויברך אותם ויקרא את שמם אדם" [בראשית, ה'], ואחד שקוראים לו אביו ואמו ואחד שקונה הוא לעצמו במעשיו".( מדרש אגדה (בובר), שמות, פרק א).

האדמו"ר שמחה בונים מפשיסחא הדגים את גישתה של היהדות לערך החיים. כדאי שלכל אחד יהיו לו שני כיסים. בכיס האחד ישים פתק שכתוב עליו: "בשבילי נברא העולם" ובכיס השני, פתק עם המילים: "ואנכי עפר ואפר".

אני מודה לאשתי שרה'לה העזר כנגדי, למשפחתי ולבורא עולם, שסייעו לי לעסוק בשליחות חברתית של משמעות בתיקונו של עולם, במרכז הישראלי לאפוטרופסות.

 

שלכם בהערכה רבה

שבת שלום

 

זאב  פרידמן

 

חי' סיון תשע"ח

1 ליוני 2018