שקיפות וביקורת במרכז הישראלי לאפוטרופסות

פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות נמצאת תחת פיקוח של:
האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, בתי המשפט, משרד הרווחה, השירותים החברתיים ברשויות המקומיות. למרכז הישראלי לאפוטרופסות יש אישור ניהול תקין .
 

דיווחי המרכז הישראלי לאפוטרופסות מוגשים לאפוטרופוס הכללי וכוללים:

 

 • פרטה - דו"ח על מצבו הכספי של מקבל השירות (החסוי) ועל מצב נכסיו בעת קבלת המינוי.  
   
 • דו"ח שנתי על הפעילות הכספית בחשבונו האישי של מקבל השירות (החסוי) ועל מצבו הכספי.  
   
 • דו"ח ענייני שנתי על הטיפול האישי של המרכז הישראלי לאפוטרופסות במקבל השירות (החסוי).  
   
 • דו"ח סופי בסיום תקופת האפוטרופסות, על מצבו הכספי של מקבל השירות (החסוי).  
   

פעולות המרכז הישראלי לאפוטרופסות כהקדש מפוקחות גם ע"י גופים בלתי תלויים כגון רשם ההקדשות, משרד המשפטים, ומשרד מבקר המדינה. 


המרכז הישראלי לאפוטרופסות פועל בשקיפות ובשותפות עם כל הגורמים המעורבים בענייני מקבלי השירות.

למידע נוסף על: