שקיפות וביקורת במרכז הישראלי לאפוטרופסות

פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות נמצאת תחת פיקוח של:
האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, בתי המשפט, משרד הרווחה, השירותים החברתיים ברשויות המקומיות. למרכז הישראלי לאפוטרופסות יש אישור ניהול תקין .


דיווחי המרכז מוגשים לאפוטרופוס הכללי וכוללים:

 

 • פרטה (דו"ח על מצבו הכספי של מקבל השירות ועל מצב נכסיו בעת קבלת המינוי). 
   
 • דו"ח שנתי על הפעילות הכספית בחשבונו האישי של המקבל השירות ועל מצבו הכספי. 
   
 • דו"ח ענייני שנתי על הטיפול האישי של המרכז במקבל השירות. 
   
 • דו"ח סופי בסיום תקופת האפוטרופסות, על מצבו הכספי של מקבל השירות. 
   

פעולות המרכז הישראלי לאפוטרופסות כהקדש מפוקחות גם ע"י גופים בלתי תלויים כגון רשם ההקדשות, משרד המשפטים, ומשרד מבקר המדינה.
 

המרכז פועל בשקיפות ובשותפות עם כל הגורמים המעורבים בענייני מקבלי השירות.

למידע נוסף על: