דרושים למשרות פנויות במרכז הישראלי לאפוטרופסות

                             
לקרן לטיפול בחסויים – המרכז הישראלי לאפוטרופסות

דרוש/ה מנכ"ל/ית
 

הקרן לטיפול בחסויים – המרכז הישראלי לאפוטרופסות היא הקדש ציבורי שהוקם בידי האפוטרופוס הכללי בשנת 1977. זהו תאגיד  האפוטרופסות  הגדול והוותיק בישראל, הנותן שירות לאלפי אנשים, ללא כוונות רווח. מקבלי השירות הם אנשים שבית המשפט לענייני משפחה מינה להם את התאגיד כאפוטרופוס, וכן מקבלי גמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

תנאי כשירות

על המועמד/ת לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

 

  1. בעל/ת תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, כלכלה, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, רפואה.
  2. בעל/ת ניסיון של ארבע שנים לפחות בכהונה ציבורית בכירה, בתפקיד בכיר בתחום עיסוקו של ההקדש, או בניהול תאגיד עסקי בעל היקף עסקים משמעותי.
  3. מתקיימים בו/בה התנאים המפורטים בסעיף 12(א) עד (ה) בכתב ההקדש, בשינויים המחויבים.

ניתן לעיין בכתב ההקדש בקישור זה


יתרונות

תואר שני.

ניסיון בתחום הרווחה והביטחון הסוציאלי.

ניסיון בהפעלת מערכת חברתית מורכבת.


מועד אחרון להגשת מועמדות: 25 בפברואר 2018.


הגשת המועמדות תהיה באמצעות "טופס הגשת מועמדות למשרת מנכ"ל ושאלון" אשר נמצא בקישור. כשהוא ממולא וחתום ומצורפים אליו התעודות, האישורים והטפסים המבוקשים (להלן - טפסי המועמדות). את טפסי המועמדות לשלוח סרוקים לכתובת דוא"ל hr@apotropus.org 
או בפקס 072-2602649


ועדת האיתור תזמן לריאיון אישי מועמדים שתבחר לאחר הליך מיון, והיא עשויה להפנות את המועמדים שייראו לה מתאימים למבחני הערכה באמצעות מכון חיצוני, וכן לאתר מועמדים נוספים באמצעות חברת איתור ולפנות מיוזמתה למועמדים נוספים.


מועד כניסה לתפקיד: יולי 2018.

מקום העבודה: ירושלים.

הליך הבחירה אינו בגדר מכרז.