שאלות ותשובות - בענייני אפוטרופסות

 
שאלה: מהי אפוטרופסות?

תשובה: 

אפוטרופוס הינו אדם או תאגיד, האחראי על אדם, שאינו מסוגל לדאוג לצרכיו וענייניו, אם בשל היותו קשיש- נזקק; פגוע נפש; מוגבל שכלית-התפתחותית (פיגור שכלי); קטין או אחר.

כיום יש במדינת ישראל למעלה מ-30,000 אנשים שמונה להם אפוטרופוס, למרביתם מונו בני משפחה, מדרגות שונות. במקרים בהם איש מבני המשפחה אינו מעוניין או יכול להתמנות כאפוטרופוס, או במקרים בהם יש סכסוך בין בני המשפחה או כשאדם אינו ערירי, מתמנה אפוטרופוס חיצוני, על-פי רוב תאגיד, המאושר על-ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, ונמצאים בפיקוחו ובפיקוח משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי.

המרכז הישראלי לאפוטרופסות, תאגיד האפוטרופסות הגדול והוותיק בישראל, הינו גוף האפוטרופסות היחיד במדינה, הנמצא גם בפיקוח מתמיד של משרדי הממשלה ומבקר המדינה.  


 
שאלה: כיצד מתמנה המרכז כאפוטרופוס?

תשובה: 

העובדים הסוציאליים בלשכות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או עובדי הרווחה במוסדות ובארגונים, מאתרים את האוכלוסייה הזקוקה לאפוטרופוס ומגישים תסקיר לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, שפונה מצידו לקבלת צו מינוי מבית המשפט לענייני משפחה. מינוי כאפוטרופוס מתבצע על-ידי בית המשפט (על-פי רוב בית המשפט לענייני משפחה), הקובע את סוג המינוי.

המרכז הישראלי לאפוטרופסות, מהיותו תאגיד שהוקם על-ידי משרד המשפטים, אינו יכול לסרב לקבל מינוי אפוטרופסות לאדם. אנו רואים בחובה זו שליחות חברתית, שבה כל אדם ללא הבחנה במצבו הפיסי, הנפשי או הכלכלי, מינוי, דתו, מוצאו ולאומיותו – זכאי לפריסת רשת ההגנה והביטחון של המרכז הישראלי לאפוטרופסות, מתוך דאגה לצרכיו ובהתחשב ברצונותיו. שאלה: מי הם מקבלי השירות של המרכז הישראלי לאפוטרופסות?

תשובה: 

מקבלי השירות במרכז הישראלי לאפוטרופסות הם אנשים, בכל הגילאים, מכל הדתות ומכל הלאומים. צעירים ומבוגרים, הסובלים ממחלות פיזיות או נפשיות, המתגוררים בקהילה או במוסדות, שאינם יכולים או מסוגלים לדאוג לכל צרכיהם בעצמם; אינם ממצים את זכויותיהם ו/או אינם יכולים להיות אחראים על גופם ורכושם.

קשישים המתקשים לתפקד, שאינם זוכים להגנה ולמימוש זכויותיהם וכתוצאה מכך נמנע מהם טיפול נאות העשוי להעניק להם איכות חיים ולעיתים עלולים ליפול לניצול כלכלי ולגזל על-ידי אנשים זרים.

קטינים, נעדרי עורף משפחתי, שדרוש מי שייצג אותם, ידאג לכל צרכיהם ומחסורם וינווט דרכם עד הגעתם לגיל בגרות.

מינוי אפוטרופסות יכול להיות כמינוי אפוטרופסות לרכוש בלבד; מינוי גוף ורכוש או זכאים מקבלי גמלה מהביטוח הלאומי. שאלה: מה עושה המרכז הישראלי כאפוטרופוס?

תשובה: 

המרכז דואג לקיומם היומיומי, לשלומם הפיזי, הנפשי, החברתי ומיצוי זכויותיהם של האנשים שמונה להם אפוטרופוס. השירות והיחס האישי הניתן הינם מקצועיים ואמינים ומלווים ברגישות ובחמלה מרביים וכוללים את השירותים הבאים:

  • ביקורים קבועים אצל מקבלי השירות על-ידי נציגי המרכז ודאגה לספק את צרכי קיומם ורווחתם האישיים.
  • הסדרת שירותי מטפלים אישיים לאלה הזקוקים לכך ואשר יכולים לממן שירות זה.
  • ייזום ביקורים של בני המשפחה ומימון הוצאות ביקורים אלו בהתאם לצורך.
  • טיפול מיוחד בניצולי שואה.
  • ניהול ענייניהם הכספיים והאישיים של מקבלי השירות, דאגה לצרכיהם, לרווחתם ולמיצוי זכויותיהם הכספיות והאחרות בארץ ובעולם.
  • כינוס נכסי מקבלי השירות, פעילות לקבלת הכנסותיהם וזכויותיהם, ניהול חשבונותיהם והשקעת כספם לטובתם ועבורם עפ"י החוק והתקנות.
  • טיפול בנכסים של מקבלי השירות, כולל: שיפוץ, ביטוח, מכירה, השכרה ותחזוקה, רכישת ריהוט ואביזרי בית בהתאם לצורך.
  • סידור אשפוז, בעת הצורך, וטיפול בביצוע ניתוחים והליכים רפואיים נחוצים.
  • מתן שירותי ייעוץ משפטי (עורכי דין) לטיפול משפטי למקבלי השירות והגנה על זכויותיהם.
  • העמדת שירות של מומחה מיוחד, הדואג לרכז את הטיפול בתביעת זכויותיהם של ניצולי שואה.

המרכז הישראלי לאפוטרופסות ממלא במסירות ובנאמנות את תפקידו כאפוטרופוס, תוך שמירה על כבוד האדם, כיבוד רצונותיו, שמיעתו והתחשבות בדעתו וברצונו, ככל שהוא יכול להביע אותה, תוך שיתופו של מקבל השירות בהחלטות, ככל הניתן.שאלה: מי מממן את פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות והוצאותיו?

תשובה: 

פעילות המרכז ממומנת משכר טרחה חודשי הנגבה ממקבלי השירות.

תעריפי שכר הטרחה נקבעים על-ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באישור בית המשפט לענייני משפחה ועל-ידי המוסד לביטוח לאומי.

בשנת 2016 הועמד לראשונה מימון ממשלתי עבור מימון שכר הטרחה למקבלי שירות, שהוכרו כחסרי אמצעים, בשאיפה כי מימון זה יינתן אחת לשנה, באופן קבוע. שאלה: מי מפקח עליכם?

תשובה:

פעילותו של המרכז כאפוטרופוס ציבורי נמצאת תחת פיקוח של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, בתי המשפט, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה.

בנוסף, פעולות המרכז מפוקחות גם על-ידי גופים בלתי תלויים, כגון רשם ההקדשים במשרד המשפטים, רשות המיסים ומבקר המדינה.

המרכז הישראלי לאפוטרופסות פועל בשקיפות ובשותפות עם כל הגורמים המעורבים בענייני מקבלי השירות. שאלה: מה קורה עם הכספים שנשארו ברשותו של מקבל שירות ברגע שאתם חדלים מלשמש כאפוטרופוסים שלו?

תשובה:

במידה והמרכז הישראלי לאפוטרופסות משתחרר על-ידי בית המשפט ממינוי האפוטרופסות על אדם, מסתיים הטיפול בו וכספיו, כמו גם רכושו, מועברים בצורה מסודרת על-ידי המרכז הישראלי לאפוטרופסות למקבל השירות.

במקרה של פטירה, מעביר המרכז הישראלי לאפוטרופסות את כל כספיו, כמו גם את רכושו ונכסיו, ליורשיו החוקיים או לאפוטרופוס הכללי, בהתאם לצווי ניהול הניתנים ביחס לרכוש ללא בעלים, ואינם נשארים בכל מקרה בידי המרכז.
שאלה: אני בן יחיד ומועמד לשליחות דיפלומטית בחו"ל ודוחה יציאה אליה מחשש להעדר טיפול בהורי הקשישים – איך אני יכול לשלב קריירה ודאגה להורי בעת זקנתם?

תשובה:
המרכז הישראלי לאפוטרופסות יעניק שירותי אפוטרופסות בהעדר קרוב משפחה בארץ, ידאג לכל צרכיו ומחסורו של מקבל השירות, תוך שיתוף ותיאום מתמיד עם בן המשפחה הנמצא בחו"ל. במידה ומקבל השירות אינו יכול עוד להחליט בעצמו, יפעל המרכז על-פי רצונותיו של בן המשפחה השוהה בחו"ל ובהתאם לבקשותיו.
 

למידע נוסף על:  

סוגי אפוטרופסות - מידע מפורט על סוגי האפוטרופסות.  

מימון פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות - מידע מפורט על מימון הפעילות של המרכז הישראלי לאפוטרופסות  

תפקיד האפוטרופוס הציבורי - מידע מפורט על תפקידו של האפוטרופוס הציבורי  


שקיפות פעולות המרכז הישראלי לאפוטרופסות- מידע מפורט על תהליכי הבקרה על פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות