תפקיד האפוטרופוס הציבורי

המרכז הישראלי לאפוטרופסות דואג לקיומם היומיומי, לשלומם הפיזי, הנפשי, החברתי ומיצוי זכויותיהם של מקבלי השירות.

השירות והיחס האישי הניתן לאנשים שבמינויינו הינו מקצועי ואמין ומלווה ברגישות וחמלה מירביים וכולל את השירותים הבאים:

 

• ביקורים קבועים על-ידי נציגי המרכז ודאגה לספק את צרכי קיומם ורווחתם האישיים.

 

• הסדרת שירותי מטפלים אישיים לאנשים הזקוקים לכך ואשר יכולים לממן שירות זה.

 

• ייזום ביקורים של בני המשפחה ומימון הוצאות ביקורים אלו בהתאם לצורך.

 

• טיפול מיוחד למקבלי שירות ניצולי שואה.

 

• ניהול ענייניהם הכספיים והאישיים של מקבלי השירות, דאגה לצרכיהם, לרווחתם ולמיצוי זכויותיהם
  הכספיות והאחרות בארץ ובעולם.

 

• כינוס נכסי מקבלי השירות, פעילות לקבלת הכנסותיהם וזכויותיהם, ניהול חשבונותיהם והשקעת
  כספם לטובתם ועבורם עפ"י החוק והתקנות.

 

• טיפול בדירות מקבלי השירות, כולל: שיפוץ, ביטוח, מכירה, השכרה ותחזוקה, רכישת ריהוט ואביזרי
  בית בהתאם לצורך.

 

• סידור אשפוז, בעת הצורך, וטיפול בביצוע ניתוחים והליכים רפואיים נחוצים.

 

• מתן שירותים משפטיים, כולל שכירת עורכי דין מהטובים שבתחומם, עבור מקבלי השירות לשם טיפול
  משפטי והגנה על זכויותיהם של מקבלי השירות.

 

• העמדת שירות של מומחה מיוחד, הדואג לרכז את הטיפול בתביעת זכויותיהם של ניצולי שואה.

 

למידע נוסף על:  

סוגי אפוטרופסות - מידע מפורט על הסוגים השונים של אפוטרופסות.  

מימון פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות - מידע מפורט על מימון הפעילות של המרכז הישראלי לאפוטרופסות  

שאלות ותשובות - שאלות נפוצות שנשאלו ע"י בני משפחה.
 

שקיפות פעולות המרכז הישראלי לאפוטרופסות- מידע מפורט על תהליכי  הבקרה על פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות