מימון פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות

פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות ממומן משכר טרחה חודשיים הנגבים ממקבלי השירות.

תעריפי שכר הטרחה נקבעים על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים בהסכם שכר-טרחה, שאושר ע"י ביהמ"ש לענייני משפחה.


תעריפי שכר הטרחה הינם פרוגרסיביים ונגבים אך ורק על פי הכנסתו החודשית של מקבל השירות, זאת במסגרת תקרת גביה מקסימלית, שנקבעה ע"י האפוטרופוס הכללי ובאישור בית המשפט.


בשנת 2016 לראשונה הועמד מימון ממשלתי עבור מקבלי שירות חסרי אמצעים.

לאחר פטירת מקבל השירות, מסתיים הטיפול של המרכז הישראלי לאפוטרופסות בו, והכספים, כמו גם הרכוש, מועברים בצורה מסודרת על-ידי המרכז הישראלי לאפוטרופסות ליורשיו החוקיים או לקרן העזבונות, ואינם נשארים בידי המרכז.


הסדר שכר טרחה לתאגידי אפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי
 

​         *****************************************************
למידע נוסף על: