פרסומים - מאמרים על אפוטרופסות - זיקנה ואפוטרופסות - ד"ר זאב פרידמן

זיקנה ואפוטרופסות - תקציר הרצאה בכנס גרנטולוגיה 2.2018 - ד"ר זאב פרידמן


ההרצאה הציגה סוגיות שונות בהקשר לזיקנה ואפוטרופסות. הוצגו מקרי למידה של עושק ופגיעה בזקנים חסרי ישע וכיצד אפוטרופסות פעלה ככיפת ברזל חברתית להשיב לזקנים המנוצלים את כבודם האבוד, כספם ורכושם. ובהמשך, כיצד האפוטרופסות עוסקת בשלוש קומות של שירותים: - הקיום, המשמעות והטיפול.
 

בהרצאה הוצגו סוגיות שונות: מנעד שירות האפוטרופסות, תיקון מחוק הכשרות והאפוטרופסות, הפער ברצף האחריות והסמכות של תאגיד האפוטרופסות, אל מול הגורמים הטיפוליים בקהילה- שירותי רווחה ובריאות הנפש והניסיון החדש לרגולציה על הגוף והרכוש כאחד.

הוצג הפער בין סל הצרכים לבין סל השירות והמענים. הוצגה הסוגיה של התמודדות עם זקנים חסרי אמצעים וזקנים בודדים. לבסוף, הוצג נושא ההכשרה הידע המחקר והרישוי, בכל הקשור לתחום הזיקנה והאפוטרופסות