פרסומים - מאמרים על אפוטרופסות - דילמות של אפוטרופוס ציבורי - דקלה קדוש ששון

רצונו, טובתו ומה שביניהם- דילמות של אפוטרופוס ציבורי


רציונל: בשנת 2015 עבר התיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב – 1962. מאז נחקק החוק, לפני למעלה מ – 49 שנים, חלו שינויים מרחיקי לכת בתפיסות החברתיות בארץ ובעולם, הן בנוגע לאנשים עם מוגבלויות והן בנוגע לאנשים בגילאים מבוגרים, אשר באו לידי ביטוי גם באמנות בינלאומיות ובחקיקה הישראלית והמדגישים את העצמאות, האוטונומיה וכיבוד רצונו של האדם.


עקרונות אלה הנן חלק מתפיסה רחבה של "טובת האדם" ואולם, במצבי התנגשות, כאשר ישנו חשש מבוסס כי כיבוד רצונו של אדם, למשל, יפגע בטובתו, יהיה מקום להגבילו. הגבלה כאמור תיעשה באופן המינימאלי הנדרש, בהתאם לעקרון "האמצעי הפחות מגביל".
 

התיקון לחוק נועד להביא לידי ביטוי את הגישה החדשה ואת העקרונות העומדים ביסודה, אל תוך חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובכך לחזק את מעמדם של חסויים במדינת ישראל, ואת שמירת כבודם וזכויותיהם. אינם באים על חשבון מחויבותה של החברה להגן על חסויים ולשמור על טובתם.


"המרכז הישראלי לאפוטרופסות-הקרן לטיפול בחסויים" שותף לעקרונות המנחים שביסוד הצעת החוק וברצון לחזק את מעמדם של החסויים במדינת ישראל, תוך מציאת האיזונים בין השמירה על כבוד האדם ובין חובתה של החברה לדאוג ולהגן על חסויים.
 

מטרה: ההרצאה דנה במצבי ההתנגשות בין רצונו של האדם ובין טובתו, עד כמה אם בכלל קיימת חובה לחברה ולמדינה להגן על החלשים בתוכה אל מול הרצון לשמור על כבודו של האדם ועל זכותו לקבל בעצמו החלטות הנוגעות לגורלו ולחייו, גם באם לאחרים נראה כי החלטותיו עשויות לגרום בנוסף ההרצאה תציע דרכי התמודדות ותחשוף את המשתתפים לגישתו של המרכז הישראלי לאפוטרופסות אשר הינה מכבדת ומעצימה עם מומחיות של שנים רבות, משלבת מקצוענות, אנושית וניתוח אובייקטיבי וניטרלי של צרכיי מקבל השרות בשיתוף בני משפחה. תוך שימת מקבל השירות וצרכיו במרכז, ריכוז הטיפול ובמעורבות ושיתוף בני המשפחה.
 

ההרצאה לוותה בהצגת מקרים ודוגמאות אשר ימחישו את המורכבות שחווים גורמי המקצוע והפער שבין רצונו של האדם לבין טובתו. וכן תציג מודלים שונים של פעילות המרכז.

ההרצאה לוותה במצגת וכללה דוגמאות מהשטח.